MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. července 2000, č.j. 23 278/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8242M Konzervátorství a restaurátorství

Studijní obor:

82-42-M/001 (82-5-6/00)

 

Konzervátorství a restaurátorství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku