MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 10. 8. 1993, čj. 2003/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

8251H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/005 (85-55-2)

 

Umělecký řezbář

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy