MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 8. 6. 1990, č.j. 16 821/90-31 s platností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/015 (85-81-2)

 

Obuvník pro scénickou obuv

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku