MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 20.července 2001, č.j. 21651/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Studijní obor:

82-51-L/011 (85-06-4/01) 

Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské

82-51-L/012 (85-06-4/04)

Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivky

 

82-51-L/029 (85-06-4/02)

Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku