MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 16. srpna 2002, č.j. 24 598/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Studijní obor:

82-51-L/022 (85-07-4/01) Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské

82-51-L/014 (85-07-4/04) Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku