MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 16. srpna 2002, č.j. 24 597/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Studijní obor:

82-51-L/003 (85-03-4/01) Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické

82-51-L/004 (85-03-4/04) Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské

82-51-L/024 (85-03-4/03) Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku