MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. listopadu 1996 č.j. 31 431/96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

1601M Ekologie a ochrana prostředí

Studijní obor:

16-01-M/001 (16-01-6)

 

Ochrana a tvorba životního prostředí


 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán