Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 1. 8. 1991, čj. 19 985/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2141M Užitá geologie

Studijní obor:

21-41-M/005 (21-45-6/02)

 

Užitá geologie – stavební geologie a ekologie

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku