MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. dubna 2003, čj. 15 208/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem
   

Kmenový obor:

2152H Hutník, hutnické práce

Učební obor:

21-52-H/005
Hutník

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku