MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 27. září 1988, č.j. 22 792/88-212 s platností od 1. září 1989 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2154E Formíř, formířské práce

Učební obor:

21-54-E/003 (24-80-0)

 

Slévárenská výroba

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium