MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 15. května 2002, čj. 18 206/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2155H  Slévač, slévačské práce

Učební obor:

21-55-H/001

 

Slévač

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku