Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. 6. 1996, čj. 22 454/96-23 s účinností od 1. září 1996 počínaje druhým ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2341L Strojírenství

Studijní obor:

23-41-L/501 (23-81-6)

 

Strojírenství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium absolventů tříletých učební oborů