Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21.7.1995, čj. 19 583/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje  prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2341M Strojírenství

Studijní obor:

23-41-M/003  (23-97-6/08)

 

Řízení jakosti ve strojírenství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku