MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 6. února 1998, č.j. 12 397/98-23 s platností od 1.září 1998 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2351E Zámečník, zámečnické práce a údržba

Učební obor:

23-51-E/501 (24-78-0)
Strojírenská výrobaCharakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium