MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 6. prosince 2002, čj. 25 919 /02-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

   

Kmenový obor:

2351H Zámečník, zámečnické práce a údržba

Učební obor:

23-51-H/001 (24-22-2)
Zámečník

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku