MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30. června 2003 č.j. 21 514/03-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2351H Zámečník, zámečnické práce a údržba

Učební obor:

23-51-H/510
Strojírenská výroba

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán 

Denní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku