MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. července 2002, č.j. 23 660/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2352H Nástrojař, nástrojařské práce

Učební obor:

23-52-H/001

 

Nástrojař

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku