MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. 7. 2000,  č. j. 24 010/2000-23, s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem 

a dne 12. 4. 2001, č. j. 15 837/01-23, s účinností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2356H Obráběč kovů, obráběčské práce

Učební obor:

23-56-H/001  

 

Obráběč kovů

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán