MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. června 2003, čj. 21 515/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

   

Kmenový obor:

2356H Obráběč kovů, obráběčské práce

Učební obor:

23-56-H/507
Obrábění kovů

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku