MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne dne 24. dubna 2002, čj. 18 204/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

2365H Strojník, práce při obsluze strojů

Učební obor:

23-65-H/009 (24-19-2)

 

Strojník - lodní doprava


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium