MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 24. srpna 2001, čj. 23653/2001-23, s účinností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2366H Mechanik opravář, opravářské práce

Učební obor:

23-66-H/001

 

Mechanik opravář

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku