MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 6. února 1998 čj. 12 399/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

2368H Automechanik, technické práce v autoservisu

Učební obor:

23-68-H/001 (24-19-2)

 

Automechanik


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium