MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 31. 8. 1999  č. j. 27 617 / 99 - 23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor:

2641M  Elektrotechnika

Studijní obor:

26-41-M/002 (26-84-6)

 

Elektrotechnika


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán