MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996 č.j. 22 337/96-23 s platnosti od 1. záři 1996 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2643L  Elektronika

Studijní obor:

26-43-L/001 (26-72-4)

 

MECHANIK ELEKTRONIK, MECHANIČKA ELEKTRONIČKA
Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán