Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. 8. 1997, čj. 28 096/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2643L Elektronika

Studijní obor:

26-43-L/006 (26-97-4/08)

 

Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy