MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7. 10. 1999, č. j.  30 205 / 99-23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

26-46-M Aplikovaná elektronika

Studijní obor:

26-46-M/001 (26-68-6/01)

 

Obrazová a zvuková technika - technické zaměření

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán