MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. 9. 1999, č. j. 28 083 / 99 – 23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

26-46-M Aplikovaná elektronika

Studijní obor:

26-46-M/002 (26-68-6/02)

 

Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán