MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 5. 3. 2002, čj. 14 226 / 2002 - 23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

26-46-M Aplikovaná elektronika

Studijní obor:

26-46-M/003

 

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán