MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. května 1998 č.j. 190 688 /98-23 s platnosti od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2651E Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

26-51-E/502 (26-91-0)

 

Elektrotechnická výroba

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium