MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 7. 2002, č.j. 23 688 / 2002 - 23 s platností od 1.  září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2651H  Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

26-51-H/004 (26-91-2)

 

Elektrotechnická výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán