MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 14. července 1992 č.j. 18 429/92-21 s účinností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

2659H  Mechanik telekomunikačních sítí

Studijní obor:

26-59-H/002 (26-89-2)

 

Spojový mechanik - sdělovací sítěCharakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium