Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 10. dubna 1990, čj. 14 855/90-21, s platností od 1. září 1990 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2841M Chemická technologie

Studijní obor:

28-41-M/007 (28-53-6)

 

Výroba celulózy a papíru

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy