MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996, č.j. 22 349/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2845L Sklářská výroba

Studijní obor:

28-45-L/503 (27-33-4,6/02)

 

Sklářský průmysl - zušlechťování skla

 

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů