MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 8. 4. 2003, č. j. 17 358/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

2857E Keramik, keramické práce

Učební obor:

28-57-E/502

 

Keramická výrobaCharakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším, než 9. ročníku