MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 13. 7. 1992, čj. 20 205/92-21, s platností od 1. 9. 1992 počínaje 1. ročníkem
a dne 25. června 1996, čj. 22356/96-23 s platností od 1. 9. 1996

 

 

Kmenový obor:

2941L Potravinářství

Studijní obor:

29-41-L/502 (29-59-4) Potravinářský průmysl

29-41-L/503 (29-59-6) Potravinářský průmysl

 

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů