MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 6. 2005, čj. 22 926/05-23, s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. srpna 1994, č.j. 21 577/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem
 

 

Kmenový obor:

3141M Textilnictví

Studijní obor:

31-41-M/004 (31-28-6)

 

Textilní výroba a podnikatelství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa     Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku