MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 dne 12. 4. 2001, č.j. 15 838/01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3158H Krejčí, krejčovské práce

Učební obor:

31-58-H/001 (31-52-2/00)

 

Krejčí

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku