MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 8. 4. 2003, čj. 17 356/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

3241E Zpracování usní, plastů a pryže

Učební obor:

32-41-E/501

 

Výroba usní

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku