Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30.6.1992, čj. 18 179/92-21 s platností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem

pro Střední průmyslovou školu v Otrokovicích

a

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

dne 24.3.1994 jako součást učebního plánu studijního oboru 32-30-6 Chemická technologie kůže schváleného MŠMT ČR dne 30.6.1992 čj.- 18 179/92-21 s platností od 1.9.1992 pro SPŠ v Otrokovicích.

 

 

Kmenový obor:

3241M Zpracování usní, plastů a pryže

Studijní obor:

32-41-M/001 (32-30-6)

 

Chemická technologie kůže

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy