MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 6. 2004, čj. 21 672/2004-23 s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3242L Kožedělná výroba

Studijní obor:

32-42-L/001

 

Operátor kožedělné výroby

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku