Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. 6. 1996, čj. 22 360/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

3244M Výroba obuvi

Studijní obor:

32-44-L/501 (32-46-4/02)

 

Kožedělná výroba - výroba obuvi

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové  studium absolventů tříletých učebních oborů