MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

  dne 5. 8. 1993, č.j. 713 983/93-74 s účinností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 24. 8. 2000, čj. 26 025/2000-23 s platností od 1. září 2000  počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3253H Kožešník, kožešnické práce

Učební obor:

32-53-H/002 (32-51-2/01)

 

Kožešník - příprava kožešnických výrobků

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán