MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 4. července 2002, čj. 21 858/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3353E Košíkář, košíkářské práce

Učební obor:

33-53-E/503 (33-82-0)

 

Košíkářská výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium pro žáky s neukončeným základním vzděláním