Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 17. 4. 1990, čj. 15 271/90-21 a dne 31. 5. 1991 čj. 17 981/91-21 s platností od 1. září 1991.

a

Vydalo Ministerstvo školství ČSR

dne 17. září 1987, čj. 11 432/87-220 s platností od 1. září 1988 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

3354H Mechanik hudebních nástrojů

Učební obor:

33-54-H/001 (33-68-2/01) Mechanik hudebních nástrojů - akordeony a foukací harmoniky

 

33-54-H/002 (33-68-2/02) Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje

(učební obor byl inovován - jsou v platnosti učební dokumenty, které schválilo MŠMT dne 2. července 2002, čj. 22 224/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem)

 

33-54-H/003 (33-68-2/03) Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje

(učební obor byl inovován - jsou v platnosti učební dokumenty, které schválilo MŠMT dne 27. června 2002, čj. 21 857/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem)

 

33-54-H/004 (33-68-2/04) Mechanik hudebních nástrojů - varhany

(učební obor se učí dle těchto učebních dokumentů, ale učební osnovy odborných předmětů byly inovovány -pro ně platí: schválilo MH ČR dne 17.3.1994, čj. 171 610/94-74/411 s platností od 1. září 1994)

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium absolventů základní školy