MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 27. června 2002, čj. 21 857/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3354H Mechanik hudebních nástrojů

Učební obor:

33-54-H/003 (33-68-2/03)

 

Mechanik hudebních  nástrojů - strunné nástroje

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy