MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 17.3.1994,  čj. 171 610/94-74/411 s platností od 1. září 1994


Kmenový obor:

3354H Mechanik hudebních nástrojů

Učební obor:

33-54-H/004 (33-68-2/04)

 

Mechanik hudebních  nástrojů - klávesové nástroje

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku

Dodatek k učebním dokumentům učebního oboru 33-54-H/002 Mechanik hudebních nástrojů ( Vydalo Ministerstvo školství ČSR, dne 17. září 1987, č. j. 11432/87-220 s platností od 1 září 1988, počínaje prvním ročníkem a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dne 17. 4. 1990, č. j. 15271/90-21 a dne 31. 5. 1991, č. j. 17981/91-21 s platností od 1. září 1991)