MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 20. července 2001, čj. 19 817/2001-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3354H Mechanik hudebních nástrojů

Učební obor:

33-54-H/005 (33-69-2/00)

 

Mechanik dechových a bicích hudebních  nástrojů

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku