MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
28. června 2004, čj. 21 354/2004-23 s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3356H Truhlář, truhlářské práce

Učební obor:

33-56-H/001 (33-55-2)

 

Truhlář

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku