MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 8. 8. 2000, čj. 24 897/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3357E Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb

Učební obor:

33-57-E/502 (33-83-0)

 

Zpracování dřeva

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium pro žáky s neukončeným základním vzděláním