MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 11. 7. 2003, č. j. 23 264/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3441M Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Studijní obor:

64-41-M/001

 

Polygrafie

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku